GENEALOGISCHE PUBLIKATIELIJST J.SMITS, EDEGEM

 

A. BOEKEN.

"De aloude Heerlijkheid Wommelgem", Wommelgem 1989.

>-De grenzen en oppervlakte van Wommelgem (blz. 25-43).

-Chronijke van Wommelgem 1542-1665 (blz. 185-194).

-De Schepenen van Wommelgem (blz. 217-240).

B. VLAAMSE STAM.

X (1974), blz. 97. "Een merkwaardig geval van "verloren" kwartieren".

- XVII (1981), blz. 318. "Een echte toverheks in de familie FAES ?" I.

- XVII (1981), blz. 346. idem II.

- XVIII (1982), blz. 55. "Een amoureus liedeke uit Wiekevorst (1745)".

- XVIII (1982), blz. 472. "Huwelijksaanzoek per notarisakte".

- XXI (1985), blz. 275. "De familie Wanger alias Wangen".

 

C. DE KRIJTER (Heemkundig Tijdschrift Wommelgem).

- X (1975), blz. 11. "De familie Smits uit de Voorkempen".

- XI (1976), blz. 36. "Zetboek van Wommelgem uit 1669".

- XI (1976), blz. 93. "Een vrijgeleide".

- XV (1980), blz. 50. "Een echte toverheks in de familie Faes ?"

- XVI (1981), blz. 68. "Aanvullingen op de takken Smits".

- XVII (1982), blz. 11. "Tak drukker Frans Smits".

- XVIII (1983), blz. 94. "Afstamming "laddermaker" Smits".

- XIX (1984), blz. 96. "Oelegemnaar genezen door acupunctuur in 1626".

- XXI (1986), blz. 2. "Stamboom van een honderdjarige. Afkomst van Amelie Andriessen (Broechem)".

- XXI (1986), blz. 13. "Stamreeks De Winter (Molenbouwers te Oelegem)".

- XXI (1986), blz. 88. "De oneerlijke vinder: het echte verhaal achter een legende".

- XXII (1987), blz. 22. "Het echte verhaal" (aanvulling).

- XXII (1987), blz. 29. "Afstamming van Louis Cornelis Smits, echtgenoot van onze 100-jarige Maria Van Camp".

- XXII (1987), blz. 33. "Afstamming van Rosalia Catharina Smits, schoonmoeder van onze 100-jarige Anna Maria Van Camp".

- XXII (1987), blz. 50. "Vechtpartij met dodelijke afloop op Kandonklaar in 1637".

- XXII (1987), blz. 78. "Happart contra Braeckmans. Een geval van calengiering".

- XXIII (1988), blz. 31. "De Wommelgemse schepenbank was geen klassegerecht in 1637".

- XXIII (1988), blz. 81. "Handboekje van een armmeester te Ranst in 1761".

- XXXI (1996), blz. 7-85. "De Schepenen van Wommelgem in het Begin van de 17de eeuw".

 

D. GENS BRABANTICA.

- V (1974), blz. 3. "De familie Smits uit de Voorkempen".

- XIII (1982), blz. 35. "Ecologie te Lier in 1613".

- XV (1985), blz. 20. "Een transaktie "met een reukje aan" te Lier, anno 1625".

- XXII (1992), blz. 111. "Kwartierstaat van een 100-jarige: Amelie Andriessen".

 

E. DE ANTWERPSE GENEALOOG.

- Jrg 5, nr. 4 (2003), blz. 16. "Van Immerseel alias Goossens in Berendrecht?"

 

F. BELGIAN LACES. (Belgian American Heritage Association).

- Volume 22-#84 (2000-3), page 58. "A Real Witch in the FAES Family?"

 

G. H.K.W. (Heemkring Kanton Westerlo).

- XII (1985), blz. 5. "De Koster van Hulshout in moeilijkheden (1775)".

- XII (1985), blz. 82. "Poging tot belastingsontwijking te Zoerle-Parwijs in 1748".

- XII (1985), blz. 122. "Burenruzie in het Kerkstraatje te Westmeerbeek anno 1752".

 

H. DE DRIE ROZEN (Heemkring 's-Gravenwezel).

- VIII (1974), blz. 53. "Belastingen te 's-Gravenwezel onder het Oude Regime".

- VIII (1974), blz. 54. "De familie Smits I".

- VIII (1974), blz. 76. idem II".

- IX (1975), blz. 17. idem III".

 

I. HET SPEELHOF (Heemkring Boechout-Vremde)

-XV (1998), nr. 54, blz. 565. "100 jaar De Wolf" of "Van kruidenier tot supermarkt".

 

J. JAARBOEKEN HEEMKRING BOECHOUT-VREMDE.

- "Bijdrage tot de Geschiedenis van Boechout-Vremde", I, Boechout 1994. -De grenzen en oppervlakte van Boechout-Vremde (blz. 29-85).

- "Bijdragen tot de Geschiedenis van Boechout-Vremde", II, Boechout 1995. -Het Dorpsbestuur van Vremde vóór 1796 I - De families "TAEYMANS en DE RIDDER" (blz. 101-142).

- "Bijdragen tot de Geschiedenis van Boechout-Vremde" III, Boechout 1996. -Het Dorpsbestuur van Vremde vóór 1796 II -De familie "DE LAET" (blz. 45-67).

- "Bijdragen tot de Geschiedenis van Boechout-Vremde" VIII, Boechout 2003. -Het Dorpsbestuur van Vremde voor 1796 III -De schepenfamilie "VLOEBERGHS" (blz. 173-216).

 

K. VLAAMS KWARTIERSTATENBOEK.

- DEEL II, nr. 28. FAES.

- DEEL II, nr. 65. SMITS.

 

L. VOORDRACHTEN.

- VVF-Mechelen:

-1983: Voorstelling boek FAES.

-1989: Bronnen voor de Familiegeschiedenis.

-1989: Voorstelling boek WOMMELGEM.

- Heemkring "De Kaeck", Wommelgem:

-1987: Oefeningen Oud Schrift.

-1988: Oefeningen Oud Schrift.

- Heemkring Edegem:

-1992: Inleiding tot de genealogie: van Kwartierstaat tot Familiegeschiedenis.

 

M. REFERENTIES.

B. Walckiers: Le Parchemin: "Van der Kelen", 54 (1989), nr. 260, p. 118.

Tentoonstelling "Heksen in de Zuidelijke Nederlanden", ARAB, 1989, Begeleidende Brochure blz. 40, 56, 57, 58, 60.

G. Van Herreweghe: "Van der Kelen I, II, III" in DF-Klokje, Roosdaal, extra-nummer 1993, blz. 113-117.

L. Faes: "De Familie Wuyts uit de Kempen", Berchem 1994, blz. 3, 4, 10, 85, 186, 238, 332, 337, 341, 379, 408.

F. Schelhout: "Bij een grafsteen in onze kerk", De Millegemvriend VII (1994) nr. 5, blz. 3.

J. Palmans: "De Berderen Molen" in de Eerste Bijdrage tot de Geschiedenis van Boechout-Vremde, Boechout 1994, blz. 99-100.

F.Schelfhout: "Een kleine gids voor een klein kerkje" in De Millegemvriend IX (1996) nr. 3, blz. 8.

H.Lambrechts: "Windmolen op de Chartroise Moeren te Wuustwezel" in De Belgische Molenaar/Levende Molens XCI (1996), nr. 6, blz. 52.

F. Haverals: "De St.-Bavokerk van Boechout en zijn bedienaars" in Bijdragen tot de Geschiedenis van Boechout-Vremde IV (1997), blz. 16.

Vlaamse Stam, XXXIV (1998), nr. 2, blz. *64: Boekbespreking Van der Ke(i)len II.

T. Vloebergh: "Lier en Vremde, tweede uitgave" in Berg en Vloed, nr. 1, 1998, blz. 1773.

T. Vloebergh: in Berg en Vloed, nr. 2, 1998, blz. 1814, 1827 en 1833.

T. Vloebergh en L. Vloeberghs: in Berg en Vloed, nr. 3, 1998, blz. 1850, 1867 en 1868.

T. Vloebergh: "Nieuws uit Pulderbos" in Berg en Vloed, nr. 1, 1999, blz. 1933.

T. Vloebergh: in Berg en Vloed, nr. 3, 1999, blz. 2003 en 2015.

T. Vloebergh: in Berg en Vloed, nr. 4, 1999, blz. 2048.  

T. Vloebergh: in Berg en Vloed, nr. 1, 2001, blz. 2221.

J. Smits: in Berg en Vloed, nr. 2, 2002, blz. 2404. "Huwelijksaanzoek per notarisakte".

E. Blomme: in Belgian Laces, vol. 26, nr. 101, Oct. 2004, p. 74. "Verdict for Witchcraft- 1595".

F. Haverals: “De Philipsstede in Vremde en haar bewoners” in “Het Speelhof”, XX (2005) nr. 84,  blz. 3.

R. Geysens : “Stamboom van de familie Oliviers” in “Velpeleven”, 32 (2005), nr. 4, blz. 86.

Ten Boome: Annke Faes, een heks in de familie? Jaarboek 2003-2004.

  

N. IN VOORBEREIDING.

-Genealogie van de Familie Van Immerseel (verwacht in 2007)