DE FAMILIE FAES UIT HET LAND VAN RIJEN.

DEEL II-AANVULLINGEN.

translation

door Jozef Smits-Faes en Lodewijk Faes-Meyer.

____________________

Bij het uitgeven van ons werk "De Familie Faes uit 't Land van Rijen" waren wij ons er wel van bewust dat niet alle naamgenoten FAES aan de door ons behandelde stamouders konden verbonden worden. Onze aankondiging richtte zich echter tot alle Faes-en, zodat we wellicht enkele mensen, die hoopten hun eigen afstamming in het boek terug te vinden, zouden moeten ontgoochelen.

Daarom onze "waarborg": Vindt U zichzelf of uw voorouders niet terug in het boek, dan zoeken we voor U een afstammingsreeks op tot ca 1800, voor zover de gegevens in de omgeving van Antwerpen beschikbaar zijn".

Een vijftigtal kopers maakten van deze gelegenheid gebruik om hun eigen afstamming aan te vragen. Deze aanvragen konden - gelukkig voor ons - herleid worden tot 6 verschillende takken..

De beperking "tot ca 1800" was ingebouwd om onvoorziene moeilijkheden met bepaalde parochieregisters op te vangen. Bij geen enkel van de takken zijn we echter op deze beperking moeten terugvallen, zodat verschillende aanvragers hun stamreeks tot in de 17de eeuw konden ontvangen.

Nadat we aan onze verplichtingen tegenover onze kopers voldaan hadden, rijpte het plan om deze aanvullingen ook aan de genealogische gemeenschap beschikbaar te stellen. Het uitgeven ervan zou echter te duur uitgevallen zijn; daarom werd dit tweede deel alleen op enkele exemplaren gefotocopieerd en aan de volgende instanties gratis ter beschikking gesteld: 

Naast de 6 op aanvraag samengestelde genealogieën, was het ons tevens mogelijk een 7de stam uit onze reeds verzamelde gegevens te rekonstrueren: deze van de pianohandel Faes uit Antwerpen. Daarenboven maakten we van de gelegenheid gebruik om in een 8ste hoofdstuk nagekomen gegevens over de in het eerste deel behandelde Faes-takken, voornamelijk over de tak Vremde, op te nemen.

Inhoud:

  1. Tak Humbeek, Tisselt, St.-Kathelijne-Waver.
  2. Tak Walem, Mechelen, Rumst, Herselt, Tongerlo.
  3. Tak Antwerpen, Schoten, Brasschaat.
  4. Tak Brecht.
  5. Tak Vosselaar, Turnhout.
  6. Tak Lier.
  7. Tak Antwerpen, Pruisen, Berchem.
  8. Aanvullingen en verbeteringen aan deel I.

__________________

 

Later werd nog twee verdere genealogieën FAES samengesteld:

  1. Tak Schoten, Berendrecht, Ekeren, Antwerpen
  2. Tak Westerlo, Heist-op-den-Berg, Hulshout, Westmeerbeek, Boechout.

Deze laatste genealogieën werden niet gepubliceerd.

 

Info: Email j.smits_faes@pandora.be