DE FAMILIE LIPPENS UIT HET MEETJESLAND.

                                                                          door Jos Smits.

 

 

Hiermee kondigen we de publikatie aan van de Geschiedenis van de Familie Lippens uit het Meetjesland.Dit boek behandelt het wel en wee van de familie tussen ca 1560 en vandaag. De tekst (98 blz.DIN A4) en de illustraties (25, waarvan 20 kleurenfoto's) zijn gereed om naar de drukker te brengen. Het komt er nu op aan te weten hoeveel exemplaren ik moet laten drukken. De beslissing hierover moet tegen 1 maart a.s. genomen worden. Daarom deze oproep om uw bestelling te plaatsen via overschrijving op rekening 000-0850826-39 op naam van Jos Smits,Edegem. Vanuit Nederland: IBAN BE13 0000 8508 2639. Andere vormen van bestelling kan ik spijtig genoeg niet aannemen. Gelieve het aantal en de soort inbinding te specifiëren.

De prijs inklusief verzending voor de eenvoudige uitgave (gelijmd in een gele geplastifieerde omslag) bedraagt XX EUR*. Dit is de zuivere kostprijs van drukken, inbinden en verzenden: mijn werkuren krijgt U er gratis bij!

Indien er genoeg belangstelling voor bestaat wil ik ook een in similileder ingebonden luxeversie met goudopdruk laten maken.

Mijn opzoekingen in de Archieven te Beveren, Gent en Goes samen met de door de familieleden bezorgde informatie heb ik in drie delen kunnen onderbrengen:

1. De tak Lippens uit Sleidinge en Waarschoot waarvan de huidige afstammelingen zich via Eeklo in Nederland en in Belgisch Limburg gingen vestigen. Tot deze tak behoort mijn schoondochter Christine Lippens. Zij is de voornaamste aanleiding waarom ik aan dit opzoekingswerk begonnen ben: zij is namelijk ook de mama van mijn kleinkinderen.

2. De tak Lippens eveneens uit  afkomstig uit Sleidinge en Waarschoot maar die tot in de 19de eeuw daar bleef wonen.

3. Een derde tak(je) Lippens, voornamelijk bedoeld om verschillende huwelijken Lippens-Lippens te duiden.

De inhoud is niet beperkt tot het opsommen van namen en data maar bevat tevens samenvattingen van schepenakten, waaruit het dagelijks leven van onze voorouders levendig naar voor komt, met plezante maar ook droevige verhalen.

Een klapper op de familienamen achteraan in het boek vergemakkelijkt het terugvinden van uw persoonlijke afstamming.

De inschrijvingstermijn eindigt op 1 maart. Vooral de luxeuitgave zal alleen kunnen geleverd worden indien bij voorbaat besteld en ook voor de gewone uitgave zullen slechts enkele exemplaren als reserve boven de bestelde gedrukt worden. Vergeet ook niet een exemplaar te bestellen voor uw jonge kinderen en kleinkinderen: zo'n werk wordt maar éénmaal uitgegeven in een mensenleven. Zij zullen er later enorm danbaar voor zijn.

Wees ervan overtuigd dat het ook voor mij droevig is later mensen te moeten teleurstellen.

Eens de inschrijvingen binnen zullen we nog een 3-tal maanden nodig hebben voor drukken, inbinden en verzenden, zodat U het boek in de zomer van 2006 mag verwachten.

Tot slot nog een garantie voor de Meetjeslandse Lippens-en: vindt U zich niet terug in het werk dan zoek ik voor U de aansluiting op het boek of een stukje stamboom voor zover het in de Rijksarchieven in de provincie Oost-Vlaanderen te vinden is.

 

*Nog enkele exemplaren beschikbaar. Inlichtingen per e-mail naar j.smits_faes@pandora.be