DE GESCHIEDENIS VAN DE FAMILIE SMITS IN HET LAND VAN RIJEN.

1495-1976.

door Jozef Smits.

____________________

 translation

Onderzoek in de archieven, lezen van velerlei werken over plaatselijke geschiedenis, interviews met nu levende afstammelingen, dat is de basis, die gedurende een zestal jaren opgebouwd werd om als resultaat de hierna volgende familiegeschiedenis te leveren.

Van de oudste stamvader van het behandelde geslacht SMITS dachten we bij de uitgave in 1977 dat hij rond 1495 geboren werd in de Donk te Lier. Later onderzoek bracht aan het licht dat wel de geboortedatum juist was, maar niet de plaats. We denken nu eerder aan Deurne. Sedertdien hebben 14 generaties de naam uitgedragen over de verschillende gemeenten van het Land van Rijen. Via Boechout, Vremde, Ranst, Wommelgem, Wijnegem, 'sGravenwezel, Schilde, zijn de verschillende takken over het arrondissement Antwerpen uitgezwermd en hebben mede hun stempel gedrukt op de plaatselijke geschiedenis van deze en andere gemeenten.

Het werk beperkt zich dan ook niet tot het opsommen van droog namen- en cijfermateriaal, maar geeft telkens bij de behandelde personen een stuk levende geschiedenis van de periode en de streek waarin zij leefden; ook de achtergrond van de vaderlandse geschiedenis en de invloed ervan op het dagelijks leven van onze voorouders worden in het boek geschetst.

Vanaf de 7de generatie worden alle afstammelingen van dezelfde voorvader tot op heden (1977) uitvoerig behandeld met speciale aandacht voor de dan nog levende Smitsen uit dit geslacht. Overzichtelijke afstammingslijsten verduidelijken de struktuur van de 9 takken die uit Jan Smits (1710-1761) afstammen.

In 1995 heeft Lydia Benne-Smits uit Ranst een aanvulling op dit werk gepubliceerd in de vorm van een kwartierstaat van haar vader: "Constantinus Gustavus Smits". Deze kwartierstaat sluit op ons werk aan bij de 4de generatie. Het betreft hier een tak, die wij 20 jaar tevoren niet gevonden hadden.

Een klapper op alle namen in beide publikaties is op deze webstek beschikbaar.

Het boek is uitgeput.

 

Info: Email j.smits_faes@pandora.be

Terug naar: genealogische publikaties.