DE 10 PROVINCIES van BELGIE. The 10 BELGIAN PROVINCES

.

______________________

België telde oorspronkelijk 9 provincies:

Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen: nederlandstalig;

West-Vlaanderen: nederlandstalig met enkele franstalige gemeenten in het zuiden (Moeskroen-Mouscron);

Namen: franstalig;

Luxemburg: franstalig met enkele duitssprekende gemeenten in het oosten;

Luik: franstalig met enkele nederlandstalige gemeenten in het noorden (Voeren-Fourons, Landen) en enkele duitstalige gemeenten in het oosten;

Henegouwen: franstalig met enkele nederlandstalige gemeenten in het noorden (Edingen-Enghien, Bever-Biévène);

 Brabant: tweetalig: nederlandstalig in het noorden, franstalig in het zuiden, tweetalig te Brussel.

 

Na de eerste wereldoorlog werd het gebied van Eupen-Malmédy van Duitsland losgemaakt en door België geannexeerd en opgenomen in de provincie Luik.

Bij het vastleggen van de taalgrens werden enkele gemeenten van hun originele provincies losgemaakt om zoveel mogelijk tot taalkundig homogene provincies te komen. Dit was b.v. het geval met Voeren-Fourons (van Luik naar Limburg), Landen (van Luik naar Brabant), Moeskroen-Mouscron (van West-Vlaanderen naar Henegouwen).

Recent werd de provincie Brabant gesplitst in een provincie Vlaams-Brabant en een provincie Waals-Brabant, zodat België nu bestaat uit 10 provincies en een hoofdstedelijk gewest Brussel. Een kaart van deze huidige bestuurlijke indeling vindt U door te klikken op PROVINCIES.

______________________

Originally Belgium counted 9 provinces:

Antwerp, Limburg, East-Flanders: Dutch speaking;

West-Flanders: Dutch speaking with some French speaking towns in the South (Moeskroen-Mouscron);

Namur: French speaking;

Luxembourg: French speaking with some German speaking towns in the East;

Liège: French speaking with some Dutch speaking towns in the North (Voeren-Fourons, Landen) and some German speaking villages in the East;

Hainaut: French speaking with some Dutch speaking towns in the North (Edingen-Enghien, Bever-Biévène);

Brabant: bilingual: Dutch speaking in the North, French speaking in the South, bilingual at Brussels.

 

After WWI the region of Eupen-Malmédy was taken from Germany and added to Belgium. From than on this German speaking region was incorporated in the province of Liège.

When fixing the language border in Belgium some towns were separated from their original provinces in order to make the provinces monolingual as far as possible. This was the case with Voeren-Fourons (from Liège to Limburg), Landen (from Liège to Brabant), Moeskroen-Mouscron (from West-Flanders to Hainaut).

Recently the province of Brabant was split up in a province Flemish Brabant and a province Walloon Brabant. So Belgium now is composed of 10 provinces and a capital region Brussels. A map of this administrative composition can be found by clicking on PROVINCES.

______________________