KONINKRIJK DER NEDERLANDEN 1815-1830.

KINGDOM OF THE NETHERLANDS 1815-1830.

____________________

Na de definitieve nederlaag van Napoleon (1814) besloten de grote Europese mogendheden Duitsland (Pruisen), Engeland, Rusland in 1815 van de Nederlanden één grote bufferstaat te maken, die aan de voortdurende Franse expansiedrang zou kunnen weerstaan.

Bemerk op de kaart tevens de provincies en de landsgrenzen, zoals ze later in 1839 zouden worden vastgelegd. De beide delen van de Belgische en Nederlandse provincies Limburg horen nog samen in één provincie.

Steden als Rijsel (Lille) en Atrecht (Arras) waren definitief voor de Nederlanden verloren.

같같같같같같같같같같

After the final defeat of Napoleon (1814) the Great European Powers Germany (Prussia), England, Russia decided in 1815 to make of the Netherlands one large buffer state, which should be able to withstand the continuing expansion plans of France.

Remark on the map also the provinces and country borders as they would be drawn in 1839. Both the Dutch and Belgian parts of the province of Limburg are still united.

Cities like Rijsel (Lille) and Atrecht (Arras) were definitively lost for the Netherlands.

같같같같같같같